Svētā Gregora izglītības centrs

Gregors.lv

Stratēģiskā plānošana 8.-9.februāris

Aicinām mācītājus un draudžu padomes pieteikties uz Draudžu stratēģisko plānošanu 8.-9. februārī, Saldū, Svētā Gregora izglītības centrā.

LELB 27.Sinode 2016.gadā apstiprināja “LELB attīstības un darbības virzienu stratēģiju”. Šobrīd norit darbs pie šīs stratēģijas ieviešanas visos līmeņos. Arī draudzēs. Ķeroties pie šī darba parasti rodas virkne jautājumu: Ko darīt? Vai tā ir mūsu lieta? Kā darīt? Vai kaut ko plānot? Vai mums ir resursi? Kas ir konkrētā lieta mūsu draudzē, ko varam realizēt? No kura gala sākt?

Uz šiem jautājumiem centīsimies palīdzēt draudžu vadītājiem rast atbildes, lai katrā draudzē mūsu Baznīcas stratēģija tiktu iedzīvināta atbilstoši tās konkrētajiem apstākļiem.

 

Stratēģiskās plānošanas datumi:

8.-9. februāris
22.-23. marts
5.-6. aprīlis
18.-19. oktobris
22.-23. novembris (Atkārtotā plānošana draudzēm)

 

Dalības maksa: 

5 EUR (Dalības maksa par semināra 1. dienu mācītājiem, neiekļauj nakšņošanu )
10 EUR (Dalības maksa par semināra 2. dienu)
33 EUR (Dalības maksa par nakšņošanu un ēdienreizēm)

Dalības maksu iespējams pārskaitīt:

Sv.Gregora kristigas misijas centrs

Reg.Nr. 40801051503

Konts AS "Swedbank"

IBAN: LV65HABA055103183832

Lūgums informēt par savu, draudzes padomes vai kāda draudzes locekļa dalību, rakstot uz skola@gregors.lv vai pa tālr. 20216655!

Ievietots: 2018. gada 3. decembrī 10:56