Svētā Gregora izglītības centrs

Gregors.lv

Lektoru kursi 14.-16.decembris.

Kas ir lektors?

Lektors ir draudzes neordinētais garīgais darbinieks, kurš, saskaņā ar LELB Satversmes 143.pantu, darbojas tiešā draudzes mācītāja pakļautībā. Lektora kalpošanas mērķis ir piedalīties draudzes dievkalpošanā izpildot draudzes mācītāja uzticētos pienākumus.

 

Kam domāti kursi?

Par lektoru var kļūt kristīts un iesvētīts pilntiesīgs LELB draudzes loceklis, kuram draudzē ir laba slava, un, kurš, draudzes mācītāja rekomendēts, ir noklausījies Baznīcas noteiktu apmācības kursu un sekmīgi nokārtojis eksāmenu. Lektors svinīgā dievkalpojumā tiek ievests amatā un tiek parakstīts lektora solījums.

 

Kursu mērķis

Lektoru apmācības kursu mērķis - izglītot, stiprināt un ievadīt praktiskajā kalpošanā esošos un potenciālos mācītāju palīgus. Lektora statuss dod tiesības draudzē vadīt Vārda dievkalpojumu gadījumos, kad mācītājs to nevar izdarīt pats, kā arī palīdzēt mācītājam liturģiskajā un praktiskajā kalpošanā draudzē.

 

Kursu saturs

Kursi sastāv no teoloģiskajiem pamata priekšmetiem: liturģija, ievads Svētajos Rakstos, ievads Jaunajā Derībā, eklezioloģija, misioloģija, katehēze, diakonija, praktiskā teoloģija un personīgā garīgā dzīve.

 

Pasniedzēji

Lekcijas sagatavo un lasa mācītāji, kuri ir ieguvuši teoloģisko izglītību, kā arī īpaši interesējas un ir iedziļinājušies attiecīgajā kalpošanas tematā, un kalpošanas nozares speciālisti.  

 

Kursu apjoms un ilgums

Kopējais apjoms - 32 lekcijas (stundas).

 

Kursi notiks 3 posmos:

*14.-16.decembrī (sākums piektdien plkst.18.00, noslēgums svētdien plkst.15.00)

*15.-17. martā

*25.-28.aprīlī

 

Vieta

Kursi tiek organizēti Sv. Gregora kristīgās misijas centrā Saldū, Lielā ielā 26.

 

Dalības maksa

Par vienu nedēļas nogali – 40 Eur.

Par 4-5 dienu apmācībām. 100 Eur.

Kopā visas 3 reizes  180 eur.

Lūgums mācītājiem un draudzēm pēc vajadzības palīdzēt risināt savam atbalstītajam kandidātam jautājumu par lektoru kursa izmaksu segšanu. Ja kursā būs vairāk nekā 20 dalībnieki, iespējams dalības maksas samazinājums.

 

Dalības maksu pārskaitot uz kontu:

Sv.Gregora kristigas misijas centrs

Reg.Nr. 40801051503

Konts AS "Swedbank"

IBAN: LV65HABA0551031838321

Ar norādi – Ziedojums lektoru kursiem

 

Pieteikšanās

(ar rekomendāciju no mācītāja) līdz 11. decembrim pie Sv. Gregora izglītības centra biroja administratores Ieva Erdmanes

E-pasts: skola@gregors.lv, mob.tālr.: 20216655

Ievietots: 2018. gada 4. decembrī 9:22