Svētā Gregora izglītības centrs

Gregors.lv

Misionāri

Deivids Maikls (David Michael Carrillo)

Deivids Maikls (David Michael Carrillo) ir ordinēts mācītājs un mūziķis, kurš kalpojis neskaitāmās draudzēs, konferencēs un semināros visā pasaulē. Bērnībā un pusaudža gados sastapies ar mācīšanās grūtībām, atraidījumu un uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindromu. Stāstot liecības un izpildot pašsacerētas un citu izpildītāju dziesmas, viņš dalās par evaņģēlija dziedinošo spēku, kas atbrīvojis viņu no bailēm no cilvēkiem un zema pašvērtējuma, kā arī par apbrīnojamo veidu un kalpošanu kādā Dievs viņu aicinājis misijā uz Latviju.

Ieva Zābaka

Ieva Misijas Centrā vada Bībeles studijas sievietēm un pusaudžiem, ka arī palīdz organizēt sadraudzību pēc dievkalpojumiem. Ievai ir sadarbība ar dažādām misionāru grupām, kuri brauc kalpot uz Latviju.

Vēl Misijas centrā brīvprātīgi kalpo: Ieva, Rihards, Indra, Ilze, Ērika, Edgars, Iveta, Ieva, Andris u.c.

LIELS PALDIES JUMS!