Sv. Gregora Kristīgās misijas centrs

Gregors.lv

Kopiena

  Raimonds Mežiņš, direktors

  Marika Ivsiņa, biroja administratore

  Janita Demitere, saimniecības vadītāja

 Santa Knopkena, atbildīgā par tīrību

  Viesturs un Ilze Knopkeni, mediju projektu vadītāji

  Marats un Ieva Samauski, radoši cilvēki

 Oskars Šēfers, saimniecības vadītājs 

  Elīna Jēkabsone-Celma, grāmatvede

  David Michael Carrillo, misionārs

  Ieva Zābaka, misionāre 

Vēl Misijas centrā kalpo: Iveta, Rihards, Ieva, Rūdis, Edgars, Dzintars, Zane u.c.