Sv. Gregora Kristīgās misijas centrs

Gregors.lv

Kopiena

  Raimonds un Anda Mežiņi, direktors un projektu vadītāja 

  Marika Ivsiņa, biroja administratore

  Janita Demitere, saimniecības vadītāja

 Iveta Bitāne, atbildīgā par tīrību

  Viesturs un Ilze Knopkeni, mediju projektu vadītāji

  Marats un Ieva Samauski, radoši cilvēki

 Oskars Šēfers, saimniecības vadītājs 

  Elīna Jēkabsone-Celma, grāmatvede

  David Michael Carrillo, misionārs

  Ieva Zābaka, misionāre 

Vēl Misijas centrā kalpo: Edgars, Iveta, Dzintars, Ingvars, Sanda, Līga, Zane, Laura u.c.