Svētā Gregora izglītības centrs

Gregors.lv

Rekolekcijas "Lūgšana"

23.-24.janvārī Misijas centrā notika rekolekciju cikla "Lūdziet, meklējiet, klaudziniet!" pirmās rekolekcijas "Lūgšana" māc.Jāņa Bitāna vadībā.

Nākamās rekolekcijas:
*20.-21.martā – Meklējiet! – Lektors: māc. Ģirts Prāmnieks
*15.-16.maijā – Klaudziniet! – Lektors: māc. Ivars Jēkabsons