Sv. Gregora Kristīgās misijas centrs

Gregors.lv

Atbalsts Misijas centram!

*Dieva mīļotie Misijas centra/Gregorskolas draugi!

Sirsnīgs paldies par Jūsu ziedojumiem un atbalstu! Aizvadītā mēneša laikā ir saziedoti 2134,33 eiro. Tomēr joprojām, lai nomaksātu ziemas apkures rēķinus ir vajadzīgi ap 4000 eiro.

Ja Dievs aicina Tevi, būsim pateicīgi par katru priecīgu devēju! 

Šeit Jums ir iespēja iepazīties ar Misijas centra direktora Raimonda Mežiņa vēstuli par to, kāpēc ir radusies šāda situācija. 

Sv.Gregora kristīgās misijas centrs

Reģ. Nr. 40801051503

Konts AS "Swedbank"

IBAN: LV65HABA0551031838321

Ja kādam ērtāk, lietojam arī PayPal kontu: raimonds@gregors.lv.  

Iesvētes apmācības pusaudžiem!

"Pusaudžu vecums ir īpašs laiks. Tā ir pāreja no bērnības uz pieaugušo dzīvi. Daudz no turpmākā dzīves virziena tiek ielikts tieši šajā laika posmā. Jau Jēzus laikā bērni ap šo vecumu bija apmācīti savas tautas vēsturē un Svētajos Rakstos, un kļuva pieauguši. Es pats 13 gadu vecumā gāju iesvētības kursos kopā ar citiem pusaudžiem un tiku iesvētīts."- Hanss Martins Jensons.
Apmācībās aicināti piedalīties 2003. -2005. gadā dzimušie pusaudži. 
Plānotā apmācību norises vieta: Saldus Sv. Gregora kristīgās misijas centrs.
Apmācības noritēs TRĪS POSMOS:

  • 21.-23. aprīlis. Apmācības. Dalības maksa: 30 eiro
  • 11.-17. jūnijs. Apmācības un piedzīvojumi dabā. Dalības maksa: 100 eiro
  • 25.-26. augusts. Salidojums. Dalības maksa: 20 eiro.

Pieteikšanās līdz 7. aprīlim pa tel. 20216655 vai skola@gregors.lv
Pilna afiša pieejama šeit. Bīskapa Hansa Martina Jensona 

ATCELTS 29. aprīlī plānotais seminārs Rīgā

Seminārs "Kā būt par liecinieku? sestdien 29. aprīlī Rīgas Sv. Pāvila ev. lut. draudzes Semināru zālē (A. Deglava iela 10)
Semināru vadīs mācītāji Raimonds Mežiņš un Ģirts Prāmnieks, un Dace Cīrule no projekta mansstasts.lv
Seminārs ir kā LELB Misijas nozares iniciatīva, lai katrs draudzes loceklis tiek stiprināts, iedrošināts un motivēts būt par Kristus liecinieku.
Pieteikšanās līdz 21. aprīlim! Tel. 20216655 vai skola@gregors.lv  Dalības maksa 3 eiro. Semināra programma pieejama šeit. Pilna pasākuma afiša šeit. 

„Jūs būsiet mani liecinieki gan Jeruzālemē un visā Jūdejā, gan Samarijā un līdz pat pasaules galam.” Ap.d.1:8

12. aprīlī Lūgšanu, slavas un pielūgsmes diena

12. aprīlī Slava, pielūgsme un lūgšanas laikā no plkst. 12 līdz 20 pildīs Sv. Gregora kristīgās misijas centru. Slavēšanā un pielūgsmē vadīs Dieva slavētāji no dažādām draudzēm (Indra Vītola, Marika Ivsiņa, Deivids Maikls Kariljo, grupa 'tev', Ieva Geislere). Katrai lūgšanu stundai ir sava tēma. Pievienojies!

1. martā Slava un pielūgsme

1. martā Slava un pielūgsme 7 stundu garumā laikā no plkst. 12 līdz 19 pildīs Sv. Gregora kristīgās misijas centru.  Pievienojies un sagatavojies Gavēņa laikam! 

Slavēšanā un pielūgsmē vadīs Dieva slavētāji no dažādām draudzēm (Valdis Dvorovs, Marika Ivsiņa, Indra Vītola, David Michael Carrillo, Gatis Ozols, Rūdis Novicāns, Gunda Deklava, Ieva Geislere). 

Katrai lūgšanu stundai ir sava tēma, par ko slavēsim un pateiksimies Dievam:

  • 12.00-13.00 …par Dieva ģimeni, cilvēka ģimeni, savstarpējām attiecībām
  • 13.00-14.00 …par Baznīcu, draudzi, ticīgajiem
  • 14.00-15.00 …par pelnu dienu, gavēni, grēknožēlu
  • 15.00-16.00 …par valsti, kurā dzīvo; par zemi, ko Dievs dod
  • 16.00-17.00 …par mums kā Dieva lieciniekiem
  • 17.00-18.00 …par Dieva izredzēto tautu Izraēlu
  • 18.00-19.00 …par Dieva mīlestība uz mums

Seminārs Rēzeknē "Kā būt par liecinieku?"

Sestdien 18. februārī Rēzeknes Sv. Trīsvienības ev. lut. draudzes mājā ( Raiņa ielā 4, Rēzeknē) notiks semiārs "Kā būt par liecinieku?" 
Semināru vadīs mācītāji Raimonds Mežiņš un Ģirts Prāmnieks, un Dace Cīrule no projekta mansstasts.lv
Seminārs ir kā LELB Misijas nozares iniciatīva, lai katrs draudzes loceklis tiek stiprināts, iedrošināts un motivēts būt par Kristus liecinieku tajā vietā, kur viņš šobrīd atrodas (māja, darbs, sabiedriskā dzīve, draudze utt.) Pieteikšanās līdz 10. februārim uz skola@gregors.lv vai tel. 20216655. Dalības maksa 3 eiro. Semināra programma pieejama šeit. Pilna afiša pieejama šeit. 

„Jūs būsiet mani liecinieki gan Jeruzālemē un visā Jūdejā, gan Samarijā un līdz pat pasaules galam.” Ap.d.1:8

Rekolekcijas ar mācītāju Jāni Bitānu

Aicinām Jūs uz rekolekcijām 27.-28. janvārī Saldū, Sv. Gregora kristīgās misijas centrā. Rekolekcijas par tēmu: "Piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem" vadīs mācītājs Jānis Bitāns. 

Dalība bez maksas, bet būs iespēja ziedot, lai nosegtu rekolekciju organizēšanas izdevumus. Pieteikšanās līdz 20. janvārim pa tel. 20216655 vai skola@gregors.lv

Programma pieejama šeit. Pilns plakāts pieejams šeit.

Seminārs Saldū "Kā būt par liecinieku?"

Sestdien 21. janvārī Sv. Gregora kristīgās misijas centrā ( Lielā ielā 26, Saldū) notiks semiārs "Kā būt par liecinieku?" 
Semināru vadīs mācītāji Raimonds Mežiņš un Ģirts Prāmnieks, un Dace Cīrule no projekta mansstasts.lv
Seminārs ir kā LELB Misijas nozares iniciatīva, lai katrs draudzes loceklis tiek stiprināts, iedrošināts un motivēts būt par Kristus liecinieku tajā vietā, kur viņš šobrīd atrodas (māja, darbs, sabiedriskā dzīve, draudze utt.) Pieteikšanās līdz 13. janvārim uz skola@gregors.lv vai tel. 20216655. Dalības maksa 3 eiro. Semināra programma pieejama šeitPilna afiša pieejama šeit

„Jūs būsiet mani liecinieki gan Jeruzālemē un visā Jūdejā, gan Samarijā un līdz pat pasaules galam.” Ap.d.1:8

Seminārs 10. decembrī Dobelē "Kā būt par liecinieku?"

Sestdien 10. decembrī Dobeles ev. lut. draudzes namā  seminārs "Kā būt par liecinieku?" 
Semināru vadīs mācītāji Raimonds Mežiņš un Ģirts Prāmnieks, un Dace Cīrule no projekta mansstasts.lv
Seminārs ir kā LELB Misijas nozares iniciatīva, lai katrs draudzes loceklis tiek stiprināts, iedrošināts un motivēts būt par Kristus liecinieku tajā vietā, kur viņš šobrīd atrodas (māja, darbs, sabiedriskā dzīve, draudze utt.) 
Pieteikšanās līdz 5. decembrim uz skola@gregors.lv vai tel. 20216655. Dalības maksa 3 eiro. Semināra programma pieejama šeitPilna afiša pieejama šeit. 

„Jūs būsiet mani liecinieki gan Jeruzālemē un visā Jūdejā, gan Samarijā un līdz pat pasaules galam.” Ap.d.1:8