Sv. Gregora Kristīgās misijas centrs

Gregors.lv

Seminārs Saldū "Kā būt par liecinieku?"

Sestdien 21. janvārī Sv. Gregora kristīgās misijas centrā ( Lielā ielā 26, Saldū) notiks semiārs "Kā būt par liecinieku?" 
Semināru vadīs mācītāji Raimonds Mežiņš un Ģirts Prāmnieks, un Dace Cīrule no projekta mansstasts.lv
Seminārs ir kā LELB Misijas nozares iniciatīva, lai katrs draudzes loceklis tiek stiprināts, iedrošināts un motivēts būt par Kristus liecinieku tajā vietā, kur viņš šobrīd atrodas (māja, darbs, sabiedriskā dzīve, draudze utt.) Pieteikšanās līdz 13. janvārim uz skola@gregors.lv vai tel. 20216655. Dalības maksa 3 eiro. Semināra programma pieejama šeitPilna afiša pieejama šeit

„Jūs būsiet mani liecinieki gan Jeruzālemē un visā Jūdejā, gan Samarijā un līdz pat pasaules galam.” Ap.d.1:8

Rekolekcijas ar mācītāju Jāni Bitānu

Aicinām Jūs uz rekolekcijām 27.-28. janvārī Saldū, Sv. Gregora kristīgās misijas centrā. Rekolekcijas par tēmu: "Piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem" vadīs mācītājs Jānis Bitāns. 

Dalība bez maksas, bet būs iespēja ziedot, lai nosegtu rekolekciju organizēšanas izdevumus. Pieteikšanās līdz 20. janvārim pa tel. 20216655 vai skola@gregors.lv

Programma pieejama šeit. Pilns plakāts pieejams šeit.

Seminārs 10. decembrī Dobelē "Kā būt par liecinieku?"

Sestdien 10. decembrī Dobeles ev. lut. draudzes namā  seminārs "Kā būt par liecinieku?" 
Semināru vadīs mācītāji Raimonds Mežiņš un Ģirts Prāmnieks, un Dace Cīrule no projekta mansstasts.lv
Seminārs ir kā LELB Misijas nozares iniciatīva, lai katrs draudzes loceklis tiek stiprināts, iedrošināts un motivēts būt par Kristus liecinieku tajā vietā, kur viņš šobrīd atrodas (māja, darbs, sabiedriskā dzīve, draudze utt.) 
Pieteikšanās līdz 5. decembrim uz skola@gregors.lv vai tel. 20216655. Dalības maksa 3 eiro. Semināra programma pieejama šeitPilna afiša pieejama šeit. 

„Jūs būsiet mani liecinieki gan Jeruzālemē un visā Jūdejā, gan Samarijā un līdz pat pasaules galam.” Ap.d.1:8

20. novembrī - Ar vienu pēdu Ugandā!

20. novembrī plkst 16:30 Sv. Gregora kristīgās misijas centrā stāsti un liecības no misijas Ugandā. Dziesmas, dejas un našķi no Āfrikas. Īpašais viesis - misionāre Aurora Castillo.

Plašāka informācija - 26040092, liga.strikmane@gmail.com. Plakāts pieejams šeit

Gregorskolai - 21!

Viesosies Liepājas diecēzes bīskaps Hanss Martins Jensons. Pieteikšanās līdz 17. oktobrim pa tel. 20216655 vai skola@gregors.lv. Īpaši aicinām absolventus, draugus un atbalstītājus!